Америкийн тухай

Америкийн Боловсролын Систем2018, 9 сар 18. 9:48

Америкийн дээд боловсролын системийн хамгийн сонирхол татахуйц онцлог шинж нь уян хатан олон төрлийн байгууллагууд хамарсан байдаг. 

Америк, Англи, Ирландын сургуулиудын элсэлтийн хуваарь2018, 7 сар 22. 17:12

Яг одоо шинэ элсэлт авч байна

Америкийн Нэгдсэн Улс2018, 7 сар 20. 13:15

Америк улс буюу бүтнээр хэлвэл Америкийн Нэгдсэн Улс (товчоор АНУ; англ. United States of America) Умард Америк тивд оршдог. 

© 2022 Edu Help Agency - Олон Улсын Боловсролын Агентлаг