Канадын тухай

Канад Улсын Тухай2018, 11 сар 16. 11:49

Канад Улс2018, 7 сар 31. 16:25

Канад улс  Canada) нь Хойд Америкийн хойд хэсгийн ихэнх нутаг дэвсгэрийг эзлэн оршдог. Зүүн талаасаа Атлантын далай, баруун талаараа Номхон далай, хойд талаараа Умард мөсөн далайнуудаар тус тус хүрээлэгдэнэ

© 2024 Edu Help Agency - Олон Улсын Боловсролын Агентлаг