Канад Улсын Боловсролын Систем

2018 оны 11-р сарын 16    11 цаг 30 минут

Канад бол дэлхий нийтэд танигдсан өндөр түвшин бүхий амьдрах стандарттай улс. Энэ нь бусад улс орнуудыг Канадын жишгийг дагахад хүргэж байна. Канад нь Нэгдсэн Улсын бахархалтайгаар үнэлж буй хамгийн өндөр шилдэг боловсролтой улс юм. Канад нь дэлхийн түвшинд хоёрт бичигдэх хэмжээний элсэлтийн хүсэлтийг бусад улс орноос гуравдагч боловсролын зэрэг горилогчид илгээдэг байна. Канад нь бусад улсуудтай харьцуулахад сурахад шаардлагатай төлбөр нь өндөр байдаг.

  • докторын зэрэг / 3- аас дээш жил /
  • магистрын зэрэг / 1-3 жил /
  • бакалаврын дараах дипломын сургалт / 1-2 жил /
  • бакалаврын зэрэг / 3-4 жил /
  • коллежийн дипломын сургалт / 2-3 жил /
  • ахлах сургууль / 15-18 нас , 9-12 анги /
  • дунд сургууль / 12-14 нас , 6-8 анги /
  • бага сургууль / 6-11 нас , 1-5 анги /
  • цэцэрлэг / 2-5 нас /

Сэтгэгдэл бичих

© 2021 Edu Help Agency - Олон Улсын Боловсролын Агентлаг