БУСАД

Дэлхийн өндөр цалинтай, ажиллаж амьдрахад тохиромжтой2018, 12 сар 6. 12:24

Дэлхийн хамгийн өндөр цалинтай, ажиллаж амьдрахад хамгийн тохиромжтой 5 улс Дэлхийн хамгийн өндөр цалинтай, ажиллаж амьдрахад хамгийн тохиромжтой 5 улс Хийж бүтээснээ үнэлүүлж цалин тогтоолгоно гэдэг тухайн улсын хөгжлийг хэмжих бас нэгэн чухал үзүүлэлт билээ. Харин улс орны хөрөнгө чинээ, эдийн засгийн байдал зэргээс шалтгаалан авах хөлсний хэмжээнүүд харьцангуй байдаг

Ил тод байдал2018, 12 сар 1. 11:37

Америкт бүх зүйл ард иргэдийнхээ өмнө нээлттэй байдаг

Америк улс албан ёсны хэл2018, 12 сар 1. 11:36

Америк улс нь хэдийгээр Англи хэлээр хоорондоо ярьдаг боловч, энэ нь тэдний албан ёсны хэл биш ажээ. Англи хэлнээс гадна албан ёсны бус маш олон хэл байдаг

© 2022 Edu Help Agency - Олон Улсын Боловсролын Агентлаг