Хятад улсын сургуулиуд

2019 оны 1-р сарын 7    15 цаг 29 минут

  Сургуулийн нэрс Байршил
1 Peking University Beijing
2 Tsinghua University Beijing
3 Beijing Institute of Technology Beijing
4 Renmin University of China Beijing
5 Beijing Jiaotong University Beijing
6 Beijing Normal University Beijing
7 University of the Chinese Academy of Sciences Beijing
8 Beijing Foreign Studies University Beijing
9 China University of Petroleum Beijing ...
10 China Agricultural University Beijing
11 Communication University of China Beijing
12 Beijing University of Posts and Telecommunications Beijing

Сэтгэгдэл бичих

© 2021 Edu Help Agency - Олон Улсын Боловсролын Агентлаг