Солонгосын сургуулиуд

2019 оны 1-р сарын 7    15 цаг 07 минут

  Сургуулийн нэрс Байршил
1 Seoul National University Seoul 
2 Yonsei University Seoul
3 Korea University Seoul
4 Hanyang University Seoul 
5 Chung-Ang University Seoul
6 Sogang University Seoul
7 Ewha Womans University Seoul
8 Sungkyunkwan University Seoul ...
9 Hankuk University of Foreign Studies Seoul
10 Konkuk University Seoul
11 Sookmyung Women's University Seoul
12 Kyung Hee University Seoul 
13 Dongguk University Seoul 
14 Hongik University Seoul
15 University of Seoul Seoul
16 Seoul National University of Science and Technology Seoul
17 Kwangwoon University Seoul
18 Sangmyung University Seoul 
19 Hansung University Seoul
20 Seoul Women's University Seoul
21 Sungshin University Seoul
22 Dongduk Women's University Seoul
23 Seokyeong University Seoul
24 Duksung Women's University Seoul
25 Korean National University of Arts Seoul
26 Sungkonghoe University Seoul

Сэтгэгдэл бичих

© 2020 Edu Help Agency - Олон Улсын Боловсролын Агентлаг