ACCORD LANGUAGE SCHOOL

2018 оны 11-р сарын 15    15 цаг 20 минут

Манай байгууллага нь 2016 оноос эхлэн Франц улсын томоохон, нэр хүндтэй сургууль болох ACCORD LANGUAGE SCHOOL-тэй албан ёсны гэрээтэйгээр хамтран ажилласаар ирсэн. Үзэсгэлэнт Парис хотын төвд байрлах ACCORD LANGUAGE SCHOOL- руу дэлхийн өнцөг булан бүрээс оюутан залуус ирж суралцаж, ирээдүйн боловсролынхоо гарааг эхлүүлдэг. Тэдгээр оюутнуудад энэхүү сургууль нь маш олон төрлийн сургалтын хөтөлбөрүүд санал болгодгоороо давуу талтай юм.

Эрчимжүүлсэн франц хэлний 'A' курс: /26 хичээл - долоо хоногт 20 цаг/

 • 1-4 долоо хоног суралцвал, долоо хоногийн 330 евро
 • 5-8 долоо хоног суралцвал, долоо хоногийн 310 евро
 • 9-12 долоо хоног суралцвал, долоо хоногийн 300 евро
 • 13-аас дээш долоо хоног суралцвал, долоо хоногийн 260 евро

Өглөөний хагас эрчимжүүлсэн сургалт:  /20 хичээл - долоо хоногт 15 цаг/ Saint Nicolas дахь Grand Boulevards-ийн зуны сургалтыг 7-оос 8 сард суралцах боломжтой. 

 • 1-4 долоо хоног суралцвал, долоо хоногийн 300 евро
 • 5-8 долоо хоног суралцвал, долоо хоногийн 270 евро
 • 9-12 долоо хоног суралцвал, долоо хоногийн 240 евро
 • 13-аас дээш долоо хоног суралцвал, долоо хоногийн 210 евро

Үдээс хойш сургалт:

Хагас эрчимжүүлсэн Франц хэлний курс: 'PM1'  /20 хичээл - долоо хоногт 5 цагийн практик дадлага/

 • 1-4 долоо хоног суралцвал, долоо хоногийн 220 евро
 • 5-8 долоо хоног суралцвал, долоо хоногийн 200 евро
 • 9-12 долоо хоног суралцвал, долоо хоногийн 180 евро
 • 13-аас дээш долоо хоног суралцвал, долоо хоногийн 160 евро

Хагас эрчимжүүлсэн Франц хэлний курс: 'PM2' /26 хичээл - долоо хоногт 20 цаг - 5 практик дадлага +1 давтлага хичээлийн өдөр/

 • 1-4 долоо хоног суралцвал, долоо хоногийн 240 евро
 • 5-8 долоо хоног суралцвал, долоо хоногийн 220 евро
 • 9-12 долоо хоног суралцвал, долоо хоногийн 200 евро
 • 13-аас дээш долоо хоног суралцвал, долоо хоногийн 180 евро

 

Байрны мэдээлэл: Бүртгэлийн хураамж: Байр захиалгын төлбөр 80 евро байдаг.

Франц айлд байрлах буюу ганц хүний өрөө: /Үнэ төлбөр долоо хоногоор/

 • Ганц хүний өрөө өглөөний цайгүй: 240 евро нэмэлт нэг хоногоор бол 60 еврогийн нэмэгдэлтэй
 • Ганц хүний өрөө өглөөний цайтай: 285 евро нэмэлт нэг хоногоор бол 80 еврогийн нэмэгдэлтэй

Оюутны байр: 360 евро / долоо хоногт /

Байр, Парис хотын төвд: 810 евро  /долоо хоногт /

Сэтгэгдэл бичих

© 2024 Edu Help Agency - Олон Улсын Боловсролын Агентлаг