Cheju Halla University

2018 оны 7-р сарын 23    14 цаг 36 минут

Чежү Халлагийн их сургуулийн гол зорилго нь Зүүн Хойд Азийн карьерт тулгуурласан боловсролын байгууллага бөгөөд олон улсад өрсөлдөхүйц төгсөгчид бэлдэхийн тулд байнга өөрчлөгдөж өргөжин тэлж байна. Олон улсын боловсролын системийн стандартад хүрэхийн тулд өөрсдийн их сургуулийн чанарыг тасралтгүй сайжруулж, асуудалд суурилсан боловсролын системийг ашиглахын зэрэгцээ гол чадваруудыг эзэмшүүлж байна.

Бид Солилцооны

хөтөлбөрөөрөө АНУ, Австрали, Швейцар, Япон, Хятад болон бусад улсуудруу оюунуудаа илгээж ямар ч улсад өрсөлдөх ур чадвар болон итгэлийн олж авч байна.

Танилцуулга

Үргэлжлэх хугацаа: 8:8

Сэтгэгдэл бичих

© 2020 Edu Help Agency - Олон Улсын Боловсролын Агентлаг