Kyungnam University

2018 оны 7-р сарын 23    12 цаг 08 минут

Кюнгнамын Их Сургууль нь Өмнөд Солонгосын зүүн өмнөд хэсэгт орших өмнөд гёнсан /Кюнгнам/ аймгийн Чангван хотын хамгийн том бөгөөд анхны хувийн их сургууль юм. Тус сургууль нь Либераль урлаг, анагаах ухаан, боловсрол эдийн засаг ба Худалдаа, Хууль болон Улс төр, Инженер, Ерөнхий боловсрол гэсэн 7 Коллежтой.

Танилцуулга

Үргэлжлэх хугацаа: 7:27

Сэтгэгдэл бичих

© 2020 Edu Help Agency - Олон Улсын Боловсролын Агентлаг