Gyeongsang National University

2018 оны 7-р сарын 23    11 цаг 59 минут

1948онд Солонгосын засгийн газраас байгуулсан улсын 9 сургуулийн 1 болох Гёнсаны Их Сургууль /GNU/нь дүүргийн хамгийн томоохон их Сургууль юм. GNU нь Улсын шилдэг сургуулиудын нэг гэж зүй ёсоор тооцогдох бөгөөөд боловсрол судалгаа, ялангуяа Амьдралын Шинжлэх Ухаан, Нано болон дэвшилтэт материалын инженерчлэл, механик болон Агаарын хөлгийн инженерчлэл, биотехнологи, Усан цэрэг зэрэг салбарт ихээхэн нэр хүндтэй. Боловсролын салбараараа түүхэнд алдартай Жинжү хот нь олон улсын оюутнуудад байгалийн болон нийгмийн талаасаа хамгийн таатай газар юм.

Танилцуулга

Үргэлжлэх хугацаа: 10:52

Сэтгэгдэл бичих

© 2024 Edu Help Agency - Олон Улсын Боловсролын Агентлаг